บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน

แบบเป็นกะ

Image

ตำแหน่ง  
สังกัด  

 

เวลาเริ่มงาน (แบบเป็นกะ) : -
เวลาเลิกงาน (แบบเป็นกะ) : -