ระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน กฟน.2

Work From Home


คู่มือ
คำสั่ง กฟภ.
ข้อปฏิบัติ
แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก
Smiley face

การเตรียมความพร้อม
Smiley face

WFH อย่างไรให้ปลอดภัย?
Smiley face